เพิ่มเติม >>>

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ไหว้พระ9วัด กรุงเทพ


เมื่่อไกล้ถึงวันหยุดหลายท่านคงจะมองหาสถานที่หรือวางแผน ที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจ และวันนี้ผมจึงอยากจะแนะนำสถานที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจแถมได้อิ่มบุญด้วย หลายท่านคงรู้แล้ว วัด ครับเที่ยว วัด แต่ไม่ใช่แค่วัดเดียวแต่ผมจะแนะนำไหว้พระ 9วัดกันครับ จะมีวัดไหนกันบ้างเข้ามาเลยครับ


  1.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(Wat Phra Kaew.) หรือที่เรารู้จักกันคือ วัดพระแก้วครับ  วัดพระแก้วเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทยเรา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๓๒๗    เป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยา วัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก มีพระระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณ เป็นวัดคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้เป็นที่บวชนาคหลวง และประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนื่องจากเป็นวัดสำคัญ จึงมีการปฏิสังขรณ์ใหญ่ทุก ๕๐ปี คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมัยพระบาทสมเพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน 
ถ้าที่นี่ต้องไปไหว้ "พระแก้วมรกต "ด้วยธูป เทียน ดอกบัวคู่  เพื่่อ"แก้วแหวนเงินทองจะได้ไหลมาเทมา"
การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43,
44, 53, 59, 64, 80, 82, 91,201, 203

                               รถปรับอากาศ สาย 501, 503, 508, 512                                                                                                      Travel by Bus 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43,.44, 53, 59, 64, 80, 82, 91,201, 203.

Bus lines 501, 503, 508, 512.